CCanna faoi landdirect.ie

 

Seo a leanas roinnt de na ceisteanna is coitianta faoi landdirect.ie.

1. Cén t-eolas atá ar fáil ar landdirect.ie?

2. Conas a osclóidh mé cuntas?

3. An féidir liom léarscáileanna a chuardach chun ainmneacha úinéirí maoine a fháil?

4. An féidir liom teacht ar eolas faoi chlárú leis an seoladh atá luaite ar landdirect.ie?

5. Conas a choinneoidh mé súil ar cá mhéad atá caite agam?

6. Cad iad na réimíreanna do gach contae?

7. Cad iad na buntáistí a bhaineann le húsáid a bhaint as an fhoirm leictreonach ‘Foirm 17’?

 

1. Cén t-eolas atá ar fáil ar landdirect.ie?

Féadfaidh úsáideoirí údaraithe na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Cuardach a dhéanamh ar líne ar an gclár (fóiliónna agus léarscáileanna de phleananna teidil)
 • Cuardach a dhéanamh ar an ainm-threoir
 • Maoin a chuardach agus a aimsiú ar ár léarscáil dhigiteach
 • Úsáid a bhaint as seoladh-threoir chun amharc ar léarscáil agus fóilió a aimsiú
 • A fháil amach an bhfuil aon idirbhirt ábhartha ann a d’fhéadfadh bheith ar feitheamh i gClárlann na Talún i gcoinne maoine ar leith
 • Rianú a dhéanamh ar dhul chun cinn cásanna ar líne
 • Cóipeanna deimhnithe de cháipéisí ar leith a ordú
 • Iarratais a thaisceadh le haghaidh clárúcháin – ríomh-Fhoirm 17
 • Cuardaigh Chlárlann na nGníomhas
 • Cuardaigh Oifigiúla agus Cóipeanna Meabhracháin/Foirmeacha Iarratais a ordú ar líne
 • Úsáid a bhaint as na seirbhísí seo ó 7am go 8pm Luan go hAoine agus 7am go dtí meán lae ar an Satharn

Ar ais go barr

 

2. Conas a osclóidh mé cuntas?

Faoi láthair is gá síntiús a íoc chun cuntas a bheith agat. Is gá foirm iarratais chomhlánaithe, landdirect.ie1, a chur chuig an Údarás Clárúcháin Maoine maille le táille de  €125. Cuirtear an méid seo chun sochair an chuntais nua. Ansin sanntar ainmneacha úsáideora agus pasfhocail. Níl aon chostas ar landdirect.ie a rochtain, ach tá táillí iníoctha ar na seirbhísí arna soláthar a úsáid. 

Ar ais go barr

3. An féidir liom léarscáileanna a chuardach chun ainmneacha úinéirí maoine a fháil?

Is féidir, trí chliceáil ar shíolphointe ar ár Léarscáil Dhigiteach. Is éard atá sna síolphointí ná aimsitheoirí suímh trína ndearnadh dáileachtaí cláraithe talún a nascadh leis an bhfóilió comhfhreagrach/na fóiliónna comhfhreagracha ar bhunachar sonraí Chlárlann na Talún.

Ar ais go barr

 

4. An féidir liom teacht ar eolas faoi chlárú leis an seoladh atá luaite ar landdirect.ie?

Is féidir, trí úsáid a bhaint as an bhfeidhm Cuardaigh Seoladh. Úsáideann seo an Geo-Eolaire, arna thiomsú ag An Post agus SOÉ, chun gach seoladh poist in Éirinn a nascadh lenár Léarscáil Dhigiteach.  
Nóta eolais – ní gá i gcónaí gurb ionann seoladh na n-úinéirí cláraithe agus seoladh na maoine. 

Ar ais go barr

5. Conas a choinneoidh mé súil ar cá mhéad atá caite agam?

Gach uair a dhéanann custaiméir idirbheart íocaíochtaí táille ar landdirect.ie, bíonn an deis acu a dtagairt comhaid a chur isteach. Bíonn seo le feiceáil ar loga gníomhaíochta na n-úsáideoirí taobh le sonraí an idirbhirt. Is féidir an loga gníomhaíochta a rochtain d’aon raon sonraí. Féadfaidh custaiméirí iarmhéid a gcuntais a sheiceáil ar líne freisin. A luaithe is atá seo cruthaithe, tugann an córas foláireamh don úsáideoir a luaithe is a thiteann a n-iarmhéid ar landdirect.ie faoi bhun  €100. Féadtar “Riarthóirí Cuntais” a dhéanamh d’úsáideoirí agus ceadaíonn seo rochtain ar gach idirbheart a dhéantar ar an gcuntas. 

Ar ais go barr

6. Cad iad na réimíreanna do gach contae?

Baile Átha Cliath (DN), An Cabhán (CN), Ceatharlach (CW), Ciarraí (KY), Cill Chainnigh (KK), Cill Dara (KE), Cill Mhantáin (WW) An Clár (CE), Corcaigh (CK), Dún na nGall (DL), Gaillimh (GY), An Iarmhí (WH), Laois (LS), Liatroim (LM), Loch Garman (WX), An Longfort (LD), An Lú (LH), Luimneach (LK), Maigh Eo (MY), An Mhí (MH), Muineachán (MN), Port Láirge (WD), Ros Comáin (RN), Sligeach (SL), Tiobraid Árann (TY), Uíbh Fhailí (OY), . 

Ar ais go barr

 

7. Cad iad na buntáistí a bhaineann le húsáid a bhaint as an bhfoirm leictreonach ‘Foirm 17’?


Tá roinnt buntáistí ag baint le hiarratais ar chlárú a thaisceadh ag baint úsáide as an ríomh-fhoirm 17. Ina measc:
• cuirtear Uimhir Thagartha Dhéileála ar fáil roimh thaisceadh,
• déantar bailíochtú ar shonraí an úinéara cláraithe agus ar an gcaoi seo seachnaítear earráidí
• ríomhtar táille go huathoibríoch
• cuirtear i gcrích go huathoibríoch cuid den fhoirm

Chomh maith leis sin, sa mhéid go ndéantar réamh-thaisceadh ar roinnt eolais féadtar próiseáil an iarratais a dhéanamh ar bhonn níos éifeachtaí agus féadtar an clárú a dhéanamh níos gasta.

 

Arna nuashonrú 14 Iúil 2011