Maidir le landdirect.ie

 

 

Tá landdirect.ie ar fáil anois do dhaoine nach sealbhóirí cuntais iad agus is féidir leosan cuardach a dhéanamh ar léarscáil Chlárlann na Talún agus amharc ar fhóiliónna ar líne.  

Tá roinnt mhaith de na seirbhísí de chuid Chlárlann an Talún arna liostáil thuas ar fáil ar líne ar ár suíomh gréasáin landdirect.ie. Chun leas iomlán a bhaint as ár seirbhísí go léir ar líne is gá Cuntas Gnó a oscailt le réamhíocaíocht íosta de €125 atá iníoctha leis an Údarás Clárúcháin Maoine.  

Murar Sealbhóir Cuntais Gnó tú, is féidir leat léarscáil de chuid Chlárlann na Talún a chuardach anois ar líne ag https://www.mypropertytitle.ie/praMap.aspx. Is féidir leat freisin amharc ar fhóiliónna agus is féidir cóipeanna d’fhóiliónna deimhnithe a ordú le léarscáileanna tar éis an táille fhorordaithe a íoc.

Murar úsáideoir landdirect.ie tú, is féidir leat fós leas a úsáid as ár seirbhísí tríd an bpost nó trí ghlao a chur ar ár n-oifigí poiblí.

 

·       maoin a chuardach agus a aimsiú ag úsáid ár mapa digitigh saor in aisce

·       Priontáil gnáthchóip den mhapa

·       Innéacs de sheolta a úsáid le féachaint ar mhapa agus le fóilió a aimsiú

·       Cuardach a dhéanamh ar innéacs ainmneacha (An Post GeoDirectory)

·        Fóiliónna a iniúchadh agus a phriontáil - Liosta na Cóid Contae

·        Iarratas a dhéanamh ar chóipeanna oifigiúla deimhnithe d'fhóiliónna, pleananna teidil (ag léiriú gnéithe speisialta (cearta comhghabhálacha, cearta slí etc.)

·        Ordaigh Mapa Cláraithe Speisialta mar rogha ar Phlean Teidil do cheantar roghnaithe ar scála roghnaithe agus de mhaoin chláraithe nó neamhchláraithe.

  • Déan Cuardaigh Cheantair le teacht ar shonraí ar na clárúcháin uile laistigh den cheantar roghnaithe agus bíodh na torthaí léirithe ar an scáileán nó curtha sa phost chugat mar iarratas ar 'Chuardach Oifigiúil Mapa'.
  • Ordaigh Cuardach Mapa Oifigiúil do cheantar roghnaithe ag léiriú na bunsonraí SOé in éineacht le sonraí Chlárlann na Talún agus leathanach coimhdeach ceanntáisc ag léiriú na maoin chláraithe laistigh den cheantar.

·        Cuardaigh Chlárlann na nGníomhas

·        eFoirm 17 a chur isteach ar-líne agus uimhir dhéileála a fháil láithreach bonn. Idirghníomhaíonn an eFoirm 17 go dinimiciúil le bunachar sonraí Chlárlann na Talún rud a dhéanann áisiú ar chomhlánú cruinn faisnéise agus a ríomhann an táille iníoctha chomh maith. Ba chóir íocaíocht a bheith in éineacht le eFoirm 17 agus an t-iarratas ar chlárúchán á lóisteáil

·        Cóipeanna oifigiúla d'Ionstraimí a ordú. Is ann do dhá bhealach le hiarratais a chur isteach ar chóipeanna d'ionstraimí.

·        Mionsonraí a fháil ar iarratais atá ar feitheamh. Féach ar Athruithe ar an bhFaisnéis atá ar fáil ar landdirect.ie. Léiríonn an córas tacar achoimrithe de mhionsonraí ar nádúr na n-iarratas ar feitheamh, cé a rinne lóisteáil orthu, cathain a lóisteáladh iad etc. Is seirbhís saor in aisce í seo.

·        Rianú a dhéanamh ar dhul chun cinn iarratas trína saolré i gClárlann na Talún saor in aisce.

Cuirfear chun dochair an chuntais landdirect.ie do na hidirbhearta uile ar a bhfuil táille iníoctha.

Is féidir le húsaideoirí rochtain a fháil ar na hidirbhearta uile a rinneadh ar a gcuntas agus iarmhéid an chuntais. Is ann do thrí leibhéal údaraithe.


Caighdeánach: Ceadaíonn d'úsáideoir indibhidiúil rochtain ar shonraí ar bhearta íoctha táille a rinneadh faoina n-ainm úsáideora agus ceadaíonn dóibh a bpasfhocal a athrú.
An tIarmhéid a Fheiceáil: Mar a chéile le Caighdeán, ach le háis féachaint ar an iarmhéid reatha sa chuntas agus fógra a fháil nuair a thiteann an t-iarmhéid faoi bhun €100.
Riarthóir Cuntais: A bhfuil thuas, móide áis le féachaint ar loga beartais  na n-úsáideoirí uile údaraithe ar an gcuntas  sin in éineacht le sonraí ar íocaíochtaí a rinneadh leis an gcuntas.

Gliogáil anseo do shonraí ar an mbealach le háiseanna "Amharc ar Iarmhéid agus Riarthóir Cuntais" a bhunú.


Arna nuashonrú – 11 Nollaig 2012